S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.


Močová inkontinence
Močová inkontinence

Močová inkontinence či laicky pomočování je nedobrovolná ztráta moče z těla. Často je dočasná a téměř vždy vyplývá z aktuálního zdravotního stavu.

Močová inkontinence u žen

Ženy trpí inkontinencí 2-krát víc často než muži. Těhotenství a porod, menopauza a struktura ženského močového traktu způsobují tento rozdíl. Ale ženy i muži se mohou stát inkontinentními pro neurologický úraz, vrozené defekty, mozkovou mrtvici, sklerózu multiplex a fyzické problémy spojené se stárnutím. Zatímco močová inkontinence postihuje starší ženy víc často než mladší ženy, počátek inkontinence není nutně spojen s věkem. Inkontinence je léčena a často léčitelná v každém věku. Ženy s inkontinencí mohou mít rozpaky mluvit o svém problému, což je ale nesprávné. Inkontinence u žen se obvykle vyskytuje pro problémy se svaly, které pomáhají zadržovat nebo uvolňovat moč. Tělo skladuje moč - vodu a odpady vyloučené ledvinami - v močovém měchýři, což je orgán podobný balonu. Měchýř je napojen na močovou trubici, kterou moč opouští tělo. Během močení se svaly ve stěně měchýře kontrahují (stahují), tlačíce moč ven z měchýře do močové trubice. Současně svaly svěrače kolem močové trubice relaxují (uvolňují se), nechávajíc moč procházet ven z těla. Inkontinence se objeví, když svaly měchýře se nečekaně kontrahují nebo svaly kolem močové trubice se nečekaně uvolní (relaxují).

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence je inkontinence, která je způsobená činnostmi jako kašel, smích, kýchání, cvičení nebo jiné pohyby, které zvyšují intraabdominální (nitrobřišní) tlak a tím i tlak na měchýř. Fyzické změny pocházející z těhotenství, porodu a menopauzy často způsobují stresovou inkontinenci. Je to nejčastější forma inkontinence u žen a je léčitelná. Měchýř je podporován svaly pánevního dna. Když tyto svaly slábnou, měchýř se může posunout dolů, tlače lehce ven z dna pánve na vaginu. To brání svalům, které obvykle drží močovou trubici uzavřenou, aby byly sevřené nejvíc jak mohou. Proto moč může vytékat do močové trubice během momentů fyzického stresu. Stresová inkontinence se též vyskytne, když slábnou svaly kolem močové trubice. Stresová inkontinence se může zhoršit během týdne před menstruací. Tehdy snížená hladina estrogenu může vést k nižšímu svalovému tlaku kolem močové trubice, zvyšujíc pravděpodobnost vytékání. Výskyt stresové inkontinence se zvyšuje po menopauze.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence je nechtěná ztráta moči vyskytující se bez zjevné příčiny při náhlé potřebě močit. Nejčastější příčina urgentní inkontinence jsou nepřiměřené kontrakce měchýře. Experti popisují tento měchýř jako „nestabilní“, „spastický“ (křečovitý) nebo „hyperaktivní“. Může být použit i termín „reflexní inkontinence“, rezultuje-li z hyperaktivních nervů kontrolujících měchýř. Pacienti s urgentní inkontinencí mohou trpět inkontinencí během spánku, po vypití většího množství vody, když se dotknou vody nebo slyší ji téct (např. když se myje nádobí nebo se někdo sprchuje). Nechtěné pohyby svalů měchýře se mohou vyskytnout pro poškození nervů měchýře, nervového systému (míchy a mozku) nebo samotných svalů. Roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, mozková mrtvice a úraz (včetně úrazu během operace) - to vše může poškodit nervy nebo svaly měchýře.

Funkční inkontinence

Lidé s funkcionální inkontinencí mohou mít problémy s myšlením, pohybem nebo komunikací, které jim brání dosáhnout toaletu. Např. osoba s Alzheimerovou nemocí si může nedostatečně plánovat použití toalety. Osoba na vozíku se nemusí dostat na toaletu načas. Podobné stavy jsou často spojeny s věkem a způsobují některé inkontinence starších žen v ústavech.

Inkontinence z přeplnění

Inkontinence z přeplnění se vykytne, když pacientův měchýř je vždy plný a proto často propouští moč. Slabé svaly měchýře nebo blokovaná močová trubice může způsobit tento typ inkontinence. Nervové poškození z diabetes nebo jiné nemoci mohou způsobit slabé svaly měchýře a tumory nebo močové kámeny mohou blokovat močovou trubici. Inkontinence z přeplnění se vyskytuje u žen zřídka.

Jiné typy inkontinence

Stresová a náhlá inkontinence se často vyskytují u žen spolu. Kombinace inkontinence - a tato kombinace zvlášť - se někdy označují jako „smíšená inkontinence“. „Přechodná inkontinence“ je dočasná verze inkontinence. Může být způsobena léky, infekcemi močového traktu, mentální poruchou, omezenou mobilitou a zaklíněním stolice (silnou zácpou), která může tlačit na močový trakt a blokovat vytékání.

Diagnostika inkontinence

Pacienti s inkontinencí by měli navštívit specialistu v oboru. Urologové se specializují na močový trakt a někteří urologové se dále specializují na ženský močový trakt. Gynekologové a porodníci se specializují na ženský reprodukční trakt a porod. Urogynekolog se soustřeďuje na urologické problémy žen. Obvodní doktoři a internisté prohlížejí pacienty pro všechny typy problémů a mohou pacienta doporučit danému specialistovi. Pečlivý záznam historie je podstatný zvlášť v případech vypouštění a přetékání moči, protože naznačuje typ inkontinence. Jiné důležité ukazatele zahrnují napínání a neklid, použití léků, nedávnou operaci a nemoc. Fyzikální vyšetření se soustředí na pozorování medicínských znaků způsobujících inkontinenci jako jsou tumory blokující močový trakt, zaklínění stolice a slabé reflexy nebo vnímání, co může být důkazem nervové příčiny. Často prováděný test je měření objemu měchýře a residuální (zbylé) moči na důkaz slabě fungujících svalů měchýře.

Jiné testy:

  • Stresový test - pacient relaxuje, pak silně kašle a doktor kontroluje ztrátu moče.
  • Rozbor moči (urinalýza) - moč je testována na důkaz infekce, močových kámenů, nebo jiných podobných příčin.
  • Krevní testy - odebraná krev se pošle do laboratoře a hledají se substance související s inkontinencí.
  • Ultrazvuk - zvukové vlny se používají na „pozorování“ ledvin, močovodů, měchýře a močové trubice.
  • Cystoskopie - tenká rourka s malou kamerou se vloží do močové trubice a zaznamená vnitřek močové trubice a měchýře.
  • Urodynamika - různé techniky měří tlak v měchýři a proud moči.

Pacienti jsou často požádáni vést si deník na 1 den nebo víc - až týden na záznam případů vytékání, zapisujíc časy a množství produkované moči.

Léčba inkontinence

Kegelova cvičení na posílení nebo trénink svalů pánevního dna a svalů svěrače mohou redukovat nebo vyléčit stresové vytékání. Ženy každého věku se mohou naučit a provádět tato cvičení, která jsou vyučovány školenými experty. Většina Kegelových cvičení nevyžaduje vybavení, ale 1 technika zahrnuje použití vážených kuželů. U těchto cvičení žena stojí a drží kuželovitý objekt ve své vagině. Když si žena zvykne na danou hmotnost, kužely se zvyšující se hmotností se vyměňují na posílení svalů, které pomáhají udržet močovou trubici uzavřenou.

Elektrická stimulace.Rychlé dávky elektrické stimulace mohou posílit svaly dolní pánve podobným způsobem jako cvičení svalů. Elektrody jsou dočasně umístěné do vaginy nebo konečníku na stimulaci okolních svalů. To stabilizuje hyperaktivní svaly a stimuluje kontrakce svalů močové trubice. Elektrická stimulace může být použita na redukci stresové i náhlé inkontinence.

Biofeedback používá měřící přístroje na pomoc pacientovi uvědomit si fungování těla. Použitím elektronických zařízení nebo deníků na sledování, když se svaly měchýře a močové trubice kontrahují, můžete získat kontrolu nad těmito svaly. Biofeedback může být použit při cvičeních pánevních svalů a elektrické stimulaci na zmírnění stresové a náhlé inkontinence.

Časované močení a trénink měchýře.Jde o techniky používající biofeedback. Při časovaném močení se zapisujou časy normálního močení a nechtěného vytékání a z těchto časů se plánuje pravidelné častější močení předcházející inkontinenci. Biofeedback a zlepšování svalové kondice, nazývané i trénink měchýře, mohou změnit plán měchýře pro skladování a vylučování moči. Tyto techniky jsou efektivní pro náhlou a „přetékající“ inkontinenci.

Pesar je tvrdý prstenec, který je vložen doktorem do pochvy, kde tlačí proti její stěně a udržuje uretrovesikální junkci(spojení) v žádané pozici, což vede k menšímu stresovému úniku. Použití pesaru vyžaduje pravidelné kontroly u lékaře z důvodu možné vaginální infekce, infekce močového traktu a výskyt dekubitů.

Implantáty jsou substance vstřiknuté do tkání kolem močové trubice. Implantát přidává objem a pomáha uzavřít močovou trubici a redukovat stresovou inkontinenci. Používá se kolagen (vláknitá přírodní tkáň z krav), tuk z pacientova těla, teflon či silikon. Implantáty mohou být vstřiknuté lékařem během asi 30 minut za použití lokální anestézie. Implantáty mají částečný úspěch. Injekce musí být opakovány po čase, protože tělo pomaly substance vylučuje. Před aplikací kolagenu musí lékař provést kožní test jako prevenci možné alergické reakce.

Chirurgie.Doktoři obvykle navrhnou operaci na zmírnění inkontinence jen po vyzkoušení jiné léčby. Mnoho typů operací má vysokou úspěšnost. Většina stresové inkontinence rezultuje ze sesunu měchýře dolu k vagině. Proto obvyklá operace stresové inkontinence zahrnuje přesun měchýře nahoru do víc obvyklé pozice. Pracujíc přes incizi (chirurgický řez) ve vagině nebo břichu, chirurg posune měchýř výše a zajistí ho vláknem připevněným ke svalu, šlache nebo kosti. Pro vážné případy stresové inkontinence může chirurg zajistit měchýř širokou páskou. To nejen fixuje měchýř, ale též tlačí dno měchýře a vrch močové trubice pro další prevenci přetékání. Někdy chirurg implantuje umělý svěrač, kruhový vak, který ovine močovou trubici. Tekutina naplní a rozšíří vak, který udržuje močovou trubici uzavřenou. Stiskem ventilu implantovaného pod kůží možno umělý svěrač uvolnit. To uvolní tlak močová trubice na proudění moči z měchýře.

Katetr.Je-li inkontinence způsobena tím, že měchýř nejde kompletně vyprázdnit („přetékající“ inkontinence) nebo měchýř nejde vyprázdnit pro slabé svaly, prodělanou operaci nebo úraz míchy, nutno použít katétr (cévku) pro vyprázdnění měchýře. Katétr je rourka, kterou je možno naučit se vložit přes močovou trubici do měchýře na odvod moči. Katétry mohou být použity jednou nebo na konstantní bázi, kdy se rourka napojí na sběrnou nádobu, kterou můžete upevnit na tělo. Používate-li douhodobý (nebo zavedený) katétr, musíte kontrolovat infekce močového traktu.

Úvodní strana


MDRjMT